Rau an toàn Quảng Yên

   Nhờ chất đất màu mỡ, cây rau ở Quảng Yên có điều kiện phát triển quanh năm, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ lớn của thị trường nội tỉnh.

    

    

   - Quảng Yên là vùng trồng rau truyền thống của tỉnh Quảng Ninh. Rau được tưới bằng nguồn nước sạch từ hồ Yên Lập. Chủng loại rau phong phú với các nhóm rau gồm: rau ăn lá, rau ăn hoa, rau ăn quả và rau ăn củ.

   - Quy hoạch vùng sản xuất : Vùng sản xuất phải đảm bảo các quy định của nhà nước, không có các mối nguy về vật lý, hóa học và vi sinh học.

   - Vùng sản xuất Rau an toàn Quảng Yên được quy hoạch ở  phường Cộng Hòa, xã Tiền An, xã Sông Khoai với diện tích 397 ha.

   - Phân tích mẫu đất, nước: Các chỉ tiêu về kim loại nặng như:   As,Cd, Pb, Hg và Zn đều dưới ngưỡng cho phép (theo QĐ 99 của bộ NN&PTNT).

    

    

   - Người dân được tập huấn về VietGap trên cây rau, quản lý cây rau tổng hợp ICM trên cơ sở các lớp IPM, thực hành thương mại tốt... Các học viên tham gia khóa đào tạo được sở NN&PTNT và CASRAD cấp chứng chỉ.  

   - Ươm giống tại chỗ: Vườn lưới ươm giống tại chỗ đảm bảo cây giống tốt, không  sâu bệnh

   - Rau được trồng, chăm sóc theo quy trình chung, được BVTV, theo nguyên tắc 4 đúng, chất lượng được kiểm soát chặt chẽ bởi  nhóm giám sát nội bộ

   - Rau có màu xanh tự nhiên, tươi non đảm bảo chất lượng về dinh dưỡng

   - Chất lượng An toàn vệ sinh thực phẩm được kiểm nghiệm với các chỉ tiêu về dư lượng Nitorat, thuốc BVTV, hàm lượng các kim loại nặng như: As, Cd, Pb, Hg đều dưới ngưỡng cho phép (theo QĐ 99 của bộ NN&PTNT).

   - Sản xuất Rau an toàn theo VietGap: Sản phẩm rau của Quảng Yên được mang Nhãn hiệu chứng nhận. Sản phẩm có uy tín trên thị trường được người dân tin dùng.

    

   UBND THỊ XÃ QUẢNG YÊN - HTX SẢN XUẤT RAU AN TOÀN TIỀN AN

   Địa chỉ: Xóm Đình - xã Tiền An - thị xã Quảng Yên - tỉnh Quảng Ninh

       Các tin khác

          Tin tức

          Sản phẩm

          Facebook Fanpage