OCOP Bình Liêu: Thương hiệu đang lan toả

  Sau hơn một năm triển khai chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP), huyện Bình Liêu đã đạt được nhiều kết quả tích cực.  Các tin tức khác

          Tin tức

          Sản phẩm

          Facebook Fanpage